Daria Jakulewicz-Hryniewicka

psycholog dziecięcy

Daria jest psychologiem dziecięcym z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia psychologiczne o specjalności klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studia podyplomowe z zakresu psychologii dziecka oraz wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego z przygotowaniem pedagogicznym. Uczestniczyła w licznych szkoleniach dotyczących problematyki pracy z dziećmi i młodzieżą, m.in. w Kursie na Trenera Szkoły dla Rodziców i Wychowawców w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu.

Daria, jako doświadczony psycholog, oferuje wsparcie psychologiczne rodzicom i opiekunom dzieci i nastolatków borykających się z różnego typu zaburzeniami rozwojowymi (np. autyzm, zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi – ADHD, zespół Aspergera), z problemami natury emocjonalnej i społecznej (np. wybuchy złości, zachowania agresywne, stany depresyjne, lęki, stres szkolny), a także specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi  (wynikającymi np. z: dysleksji, niepełnosprawności, trudności adaptacyjnych związanych ze zmianą środowiska edukacyjnego, wcześniejszych niepowodzeń w nauce czy sytuacji kryzysowych, a także szczególnych uzdolnień). 

Pomoc u Darii znajdą również osoby doświadczające trudności w codziennej komunikacji z dziećmi, rodzice nie znajdujący porozumienia w kwestiach wychowawczych oraz osoby, które mają poczucie, że ich rodzinne relacje są trudne i bolesne. Daria pomaga podczas cyklicznych spotkań odnaleźć drogę, dzięki której możliwy będzie powrót do odczuwania pozytywnych emocji względem najbliższych. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w ramach własnej działalności, prowadząc konsultacje psychologiczne, jak również pracując w różnych placówkach edukacyjnych. W Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Nottingham w Wielkiej Brytanii oraz w International School of Poznań zajmowała się  indywidualną i grupową pracą z dziećmi różnych narodowości, sprawowała też opiekę psychologiczno-pedagogiczną nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, współpracując zarazem z gronem pedagogicznym i z rodzicami. W Dwujęzycznym Polsko-Angielskim Przedszkolu Montessori „Przystań Odkrywców” w Poznaniu pracowała na stanowisku nauczyciela anglojęzycznego w grupie przedszkolnej mieszanej wiekowo (dzieci od 3 do 6 lat).

Jej życiową i zawodową dewizą są słowa Rudolpha Schaffera: „Rozwój to wspólne przedsięwzięcie dziecka i dorosłego”. W swojej pracy kieruje się przekonaniem, że każdy rodzic czy też opiekun, bez względu na sytuację życiową, może kształtować swój potencjał i kompetencje wychowawcze, a dzięki temu przyczyniać się do szczęśliwego i harmonijnego rozwoju dziecka.

Pracuje zgodnie z zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie Etyczno–Zawodowym Psychologa.

Prowadzi konsultacje psychologiczne w języku angielskim.

Obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim.

Istenieje możliwość umówienia wizyty domowej.

Chciałbyś skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami pod jednym z poniższych numerów lub adresów mailowych

Ewa Szkudlarek

Tel. 500 266 099
eszkudlarek.przystan@gmail.com
Daria Jakulewicz-Hryniewicka

Tel. 534 685 404
dhryniewicka.przystan@gmail.com
Natalia Walczuk

Tel. 600 661 045
nwalczuk.przystan@gmail.com
Anna Korobczak

Tel. 603 089 465
akorobczak.przystan@gmail.com
Renata Zawadzka-Kwaśnioch
Tel. 691 100 034
rkwasnioch.przystan@gmail.com
 Centrum Psychoterapii Przystan

Przyjdź na wizytę

"Przystań"
Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej

ul. Fredy 7 lok. 9
61-701 Poznań

Przystań na Facebook'u