Diagnoza uzależnienia

Ma formę spotkaniaz psychoterapeutą (najczęściej jest to jedno do maksymalnie trzech spotkań). Podczas spotkania pacjent opowiada o swoim problemie, a psychoterapeuta stara się rozpoznać rodzaj problemu związanego z używaniem. Często osoby, nie zdają sobie sprawy jak mocny wpływ ma uzależnienie na ich życie, jak i na życie ich członków ich rodziny. Diagnoza ma za zadanie pomóc nie tylko zdiagnozować rodzaj uzależnienia np. od substancji psychoaktywnej (alkoholu, narkotyków, leków itp.) lub zachowaniami nałogowymi (hazardem, komputerem, seksem, zakupami itp.), ale też uświadomić pacjentowi problem, nad którym może pracować. Spotkanie to jest odpowiedzią na zapotrzebowanie osób, które zastanawiają się nad sposobem, w jaki używają substancji/angażują się w ww. zachowania oraz nad tym, czy ich picie/zażywanie jest niepokojące lub nosi znamiona nałogu. Zależnie od rozpoznanej trudności terapeuta może zaproponować odpowiednio dopasowane metody terapii lub leczenia.

Chciałbyś skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami pod jednym z poniższych numerów lub adresów mailowych

Ewa Szkudlarek

Tel. 500 266 099
eszkudlarek.przystan@gmail.com
Natalia Walczuk

Tel. 600 661 045
nwalczuk.przystan@gmail.com
Anna Korobczak

Tel. 603 089 465
akorobczak.przystan@gmail.com
Renata Zawadzka-Kwaśnioch
Tel. 691 100 034
rkwasnioch.przystan@gmail.com
Jakub Handszuh

Tel. 574 377 570
jhandszuh.przystan@gmail.com
 Centrum Psychoterapii Przystan

Przyjdź na wizytę

"Przystań"
Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej

ul. Fredry 7 lok. 9
61-701 Poznań

Przystań na Facebook'u