Psychoterapia uzależnień i współuzależnienia

To kierunek w terapii zorientowany wokół problemów uzależnienia i współuzależnienia. Następuje po wcześniejszej konsultacji i/lub diagnozie terapeuty. To cykl systematycznych spotkań z psychoterapeutą, podczas których, rozmawiając, pracujemy nad ustalonymi wcześniej celami.

  • Psychoterapia uzależnień i innych problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, leków itp.) i/lub zachowaniami nałogowymi (hazard, komputer, seks, zakupy itp.)

Forma terapii przeznaczona dla osób, u których zdiagnozowano problem z w/w czynnikami oraz dla tych, które chciałyby zrozumieć przyczyny sięgania po używkę lub dociec przyczyn swojego zachowania. Osoby, których problem jest związany z używaniem substancji, mogą nauczyć się utrzymywać abstynencję (jeśli taki byłby cel terapii) lub poznać sposoby, za pomocą których będą mogły pracować nad swoim „trzeźwieniem” (niezależnie od tego, w jakim momencie na tej drodze pacjent obecnie się znajduje). Tzw. „trzeźwienie” czy „zdrowienie” to stopniowe zmienianie swojego funkcjonowania z pomocą psychoterapeuty. Obejmuje m. in. naukę sposobów radzenia sobie ze stresem i emocjami, zmianę nawyków, zdobywanie wiedzy o uzależnieniu, poprawę relacji z ludźmi – w takim stopniu, aby nie potrzebować już do tego substancji czy nałogowego zachowania.

  • Psychoterapia współuzależnienia

To forma terapii przeznaczona dla bliskich osób uzależnionych, którzy chcieliby lepiej sobie radzić z trudnościami wynikającymi z bycia w bliskiej relacji z osobą uzależnioną. Pomoc mogą uzyskać również bliscy osoby uzależnionej, która zaczęła utrzymywać abstynencję, aby lepiej radzić sobie ze zmianą, jaką jest rozpoczęcie tzw. „trzeźwienia” przez bliską osobę. Ponieważ trzeźwienie to nie samo utrzymywanie abstynencji, ale w głównej mierze wprowadzanie zmian w swoim funkcjonowaniu - często zdarza się, że bliscy trzeźwiejących osób uzależnionych również potrzebują wsparcia terapeuty, aby odnaleźć się w tej sytuacji w satysfakcjonujący sposób.

  • Psychoterapia dorosłych osób pochodzących z rodzin, w których rodzic lub inna ważna osoba była/jest uzależniona (tzw. DDA)

Forma pomocy skierowana do dorosłych osób, które mają poczucie, że ich obecne trudności czy problemy mogą mieć związek z wychowywaniem się w rodzinie, w której jeden z członków był lub jest uzależniony. Czasami zdarza się tak, że pomimo upływającego czasu wydarzenia z okresu dzieciństwa czy dorastania wydają się mieć nadal wpływ na obecne życie. Znajdują swoje odzwierciedlenie w sposobie myślenia, zachowania, przeżywania rzeczywistości. Mogą mieć również wpływ na poczucie własnej wartości. Proces terapii może w takiej sytuacji pomóc danej osobie uporać się z przeszłością i wskazać drogę, jak w satysfakcjonujący sposób żyć tu i teraz, z silnym poczuciem wpływu na swoje życie.

Chciałbyś skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami pod jednym z poniższych numerów lub adresów mailowych

Ewa Szkudlarek

Tel. 500 266 099
eszkudlarek.przystan@gmail.com
Natalia Walczuk

Tel. 600 661 045
nwalczuk.przystan@gmail.com
Anna Korobczak

Tel. 603 089 465
akorobczak.przystan@gmail.com
Renata Zawadzka-Kwaśnioch
Tel. 691 100 034
rkwasnioch.przystan@gmail.com
Jakub Handszuh

Tel. 574 377 570
jhandszuh.przystan@gmail.com
 Centrum Psychoterapii Przystan

Przyjdź na wizytę

"Przystań"
Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej

ul. Fredry 7 lok. 9
61-701 Poznań

Przystań na Facebook'u