Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży w domu

Jest to forma pomocy skierowana do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Celem takiej pomocy jest nie tylko praca wyrównawczo-korekcyjna z deficytami. Specjalista przede wszystkim pomaga odnaleźć optymalne sposoby uczenia się i przyswajania wiedzy, udziela wsparcia emocjonalnego, rozwija talenty i potencjałdziecka. Wsparcie osoby z zewnątrz jest niejednokrotnie bardzo przydatne, gdyż pozwala rodzicowi zdystansować się od problemów szkolnych swojego dziecka, a także dostrzec to, że nawet dziecko z dużymi trudnościami edukacyjnymi ma potencjał i umiejętności, które warto rozwijać.

Chciałbyś skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami pod jednym z poniższych numerów lub adresów mailowych

Ewa Szkudlarek

Tel. 500 266 099
eszkudlarek.przystan@gmail.com
Natalia Walczuk

Tel. 600 661 045
nwalczuk.przystan@gmail.com
Anna Korobczak

Tel. 603 089 465
akorobczak.przystan@gmail.com
Renata Zawadzka-Kwaśnioch
Tel. 691 100 034
rkwasnioch.przystan@gmail.com
Jakub Handszuh

Tel. 574 377 570
jhandszuh.przystan@gmail.com
 Centrum Psychoterapii Przystan

Przyjdź na wizytę

"Przystań"
Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej

ul. Fredry 7 lok. 9
61-701 Poznań

Przystań na Facebook'u