Ewa Szkudlarek

psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychologist in EAP (Employee Assistance Program - CCS SARL)

Jestem psychologiem i specjalistą psychoterapii uzależnień z 13-letnim doświadczeniem zawodowym. Swoją ścieżkę edukacji rozpoczęłam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie naukę kontynuowałam w Studium Terapii Uzależnień w Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień "Błękitny Krzyż". Posiadam również certyfikat programu edukacyjno-profilaktycznego „FreD goes net – wczesna interwencja dla młodych osób używających narkotyków”. Koordynuję pracę „Przystani”, jestem jednym z jej pomysłodawców i założycieli.

Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą, parami oraz rodzinami. Prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzin oraz konsultacje i poradnictwo psychologiczne - w gabinecie, on-line oraz przez telefon. 

Od 2016 roku współpracuję z firmą CCS SARL (Corporate Counselling Services SARL), a w 2022 roku utworzyłam i kieruję zespołem specjalistów: psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, z którymi wspólnie realizujemy usługi różnych form pomocy psychologicznej dla pracowników wielu korporacji w Polsce (EAP - Employee Assistance Program)

Pomagam osobom, które:

- chcą poprawić jakość relacji z osobami bliskimi oraz z innymi ludźmi (trudności i konflikty w związku, w relacjach z dziećmi, rodzicami czy innymi członkami rodziny, trudności w nawiązywaniu relacji lub ich utrzymaniu),

- chcą lepiej zrozumieć siebie,

- chcą wzmocnić poczucie własnej wartości,

- zmagają się z trudnymi uczuciami tj. smutkiem, przygnębieniem, lękiem, złością, poczuciem osamotnienia, poczuciem winy, wstydem, żalem czy rozczarowaniem lub brakiem nadziei i sensu,

- są w kryzysie (z powodu ważnej straty: śmierci osoby bliskiej, rozstania, rozwodu, utraty pracy; swojej choroby lub choroby bliskiej osoby),

- znajdują się w trudnej sytuacji życiowej (nagłej lub przewlekłej),

- chcą lepiej radzić sobie ze stresem,

- czekają na ważne wydarzenie życiowe lub mają trudność w podjęciu ważnej życiowej decyzji,

- doświadczają trudności spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych lub mają trudności w kontroli zachowań (tj. hazard, seks, Internet, smartfon, jedzenie, zakupy itp.),

- są uzależnione od alkoholu, narkotyków, leków itp. lub od zachowań (jw. czyli hazard, seks, Internet, smart fon, jedzenie, zakupy itp.),

- są współuzależnione,

- doświadczają trudności na skutek m.in. pochodzenia z rodziny, w której jakaś ważna osoba była/jest uzależniona (tzw. DDA),

- są na różnym etapie trzeźwienia - zarówno na początku tej drogi, jak i w zaawansowanym procesie zdrowienia.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas kilkuletniej pracy w Centrum Zdrowia Psychicznego KATHARSIS w Poznaniu i w Poradni MONAR oraz podczas stażu w Poradni przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu, a także w Oddziale Leczenia Uzależnień przy Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie.

Uczestniczyłam w licznych szkoleniach psychologicznych, psychoterapeutycznych.

Obecnie pracuję także w Poradni Specjalistycznej IPSIS w Swarzędzu. Przez kilka lat byłam jednym z realizatorów programu Funduszu Hazardowego ukierunkowanego na terapię osób uzależnionych od zachowań (hazardu, komputera, seksu i in.).

Trudy rozwijają. Bez nich stalibyśmy w miejscu. Od nas zależy, w jaki sposób wykorzystamy tę sytuację. Czasem do tego procesu potrzebujemy wsparcia.

W swojej pracy kieruję się zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie Etyczno–Zawodowym Psychologa oraz Kodeksie Etyczno–Zawodowym Terapeuty Uzależnień. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Chciałbyś skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami pod jednym z poniższych numerów lub adresów mailowych

Ewa Szkudlarek

Tel. 500 266 099
eszkudlarek.przystan@gmail.com
Natalia Walczuk

Tel. 600 661 045
nwalczuk.przystan@gmail.com
Anna Korobczak

Tel. 603 089 465
akorobczak.przystan@gmail.com
Renata Zawadzka-Kwaśnioch
Tel. 691 100 034
rkwasnioch.przystan@gmail.com
Jakub Handszuh

Tel. 574 377 570
jhandszuh.przystan@gmail.com
 Centrum Psychoterapii Przystan

Przyjdź na wizytę

"Przystań"
Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej

ul. Fredry 7 lok. 9
61-701 Poznań

Przystań na Facebook'u