Natalia Walczuk

psychoterapeuta integratywny, psycholog, trener umiejętności miękkich

Natalia jest psychologiem z prawie 10-letnim doświadczeniem zawodowym w pracy z osobami dorosłymi oraz dziećmi, a od kilku lat także psychoterapeutą. Jest absolwentką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła  Czteroletnie Studium Psychoterapii Integratywnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, gdzie obecnie doskonali swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniu zaawansowanym.

Doświadczenie zawodowe Natalii zorientowane jest wokół pomocy osobom dorosłym, parom, rodzicom, a także ich dzieciom i nastolatkom. Pracowała m.in. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwonaku, warsztacie terapii zajęciowej, Wielkopolskim Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami, przez 5 lat była też stażystką w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu "Wilda" w Poznaniu. Od 7 lat pracuje w placówkach oświatowych (gimnazjum, liceum, szkoła podstawowa), od kilku lat aktywizuje zawodowo osoby jednocześnie bezrobotne i niepełenosprawne. Ma doświadczenie w prowadzeniu warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców z zakresu umiejetności wychowawczych, warsztatów dla nauczycieli z obszaru komunikacji w sytaucjach trudnych z rodzicami, a od niedawna w współpracuje przy realizacji wykładów i warsztatów prozdrowotnych dla dużych firm. Od 12 lat jej zainteresowania z dziedziny psychologii koncentrują się na zaburzeniach odżywiania (szczególnie anoreksji i bulimii). Podczas stażu na oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w Poznaniu szczególnie skupiała się na zdobywaniu doświadczenia w pomaganiu nastolatkom chorującym na zaburzenia jedzenia. Obecnie pracuje jako psycholog w szkole podstawowej oraz bierze udział w projektach wspierających aktywizację osób bezrobotnych i jednocześnie niepełnosprawnych.

Różnorodna praktyka psychoterapeutyczna Natalii pozwala jej na skuteczną pomoc osobom doświadczającym przewlekłych stanów emocjonalnych (np. smutek, przygnębienie, poczucie osamotnienia, niepokój, lęk, złość). Wsparcie znajdą u niej również osoby, które szukają swojego miejsca w życiu, czują się niespełnione, mają trudności w relacjach z ludźmi oraz te, które potrzebują pomocy w sytuacjach kryzysowych (np. konflikty w rodzinie, śmierć lub choroba bliskiej osoby, rozwód, nadużywanie alkoholu, narkotyków itp.).

Natalia oferuje również pomoc terapeutyczną parom przeżywającym konflikty i trudności w związku, osobom doświadczającym trudności w bliskości emocjonalnej w związku lub które z różnych przyczyn nie są w związku od dłuższego czasu. Często w swojej pracy pomaga rodzicom, którzy niepokoją się o swoje dziecko. Prowadzi konsultacje, poradnictwo psychologiczne i psychoterapię. Pracuje z osobami dorosłymi, parami, rodzicami oraz całymi rodzinami.

Natalia cały czas stara się pogłębiać swoje kompetencje i umiejętności zawodowe. Jest częstą uczestniczką wielu szkoleń z dziedziny psychoterapii, podczas których uczy się w jaki sposób pomagać swoim pacjentom. w swojej pracy kieruje się życzliwością do drugiego człowieka. Głęboko wierzy, że każde, nawet trudne doświadczenie w życiu jest ważne i uczące. w jej opinii jest ono potrzebne, gdyż stanowi dobry punkt wyjścia do podjęcia działań prowadzących do pożądanych zmian.

Pracuje zgodnie z zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej oraz Kodeksie Etycznym European Association for Psychotherapy. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Na tej stronie możesz zapoznać się z opiniami niektórych pacjentów Natalii: https://www.znanylekarz.pl/natalia-walczuk/psychoterapeuta-psycholog/poznan

Chciałbyś skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami pod jednym z poniższych numerów lub adresów mailowych

Ewa Szkudlarek

Tel. 500 266 099
eszkudlarek.przystan@gmail.com
Natalia Walczuk

Tel. 600 661 045
nwalczuk.przystan@gmail.com
Anna Korobczak

Tel. 603 089 465
akorobczak.przystan@gmail.com
Renata Zawadzka-Kwaśnioch
Tel. 691 100 034
rkwasnioch.przystan@gmail.com
Jakub Handszuh

Tel. 574 377 570
jhandszuh.przystan@gmail.com
 Centrum Psychoterapii Przystan

Przyjdź na wizytę

"Przystań"
Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej

ul. Fredry 7 lok. 9
61-701 Poznań

Przystań na Facebook'u