Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju w celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz przedszkolnych. Terapia zaczyna się dokładną diagnozą i wywiadem z rodzicami dziecka.

Celem terapii pedagogicznej jest:

  • Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych
  • Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów oraz przedszkolaków
  • Eliminowanie niepowodzeń szkolnych i przedszkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji
  • Pomoc dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania lub emocji, z niedostosowaniem społecznym
  • Pomoc dla dzieci i młodzieży doświadczających cyberprzemocy oraz nadużywających Internetu (komputer, smartfon).

Kluczowe elementy warsztatu pedagoga to:

  • Indywidualne podejście, dostosowanie metod, form, tempa pracy do możliwości i potrzeb dziecka
  • Dbanie o emocjonalny komfort podopiecznych, tworzenie bezpiecznej atmosfery zajęć, wzmacnianie wiary w swoje możliwości, dostrzeganie uzdolnień
  • Korzystanie z różnorodnych metod w zależności od potrzeb dziecka np. Terapia ręki, elementy SI, elementy Metody Dobrego Startu, Ortograffiti, Trening Umiejętności Społecznych
  • Praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą w nurcie psychoterapii poznawczo- behawioralnej.

Chciałbyś skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami pod jednym z poniższych numerów lub adresów mailowych

Ewa Szkudlarek

Tel. 500 266 099
eszkudlarek.przystan@gmail.com
Natalia Walczuk

Tel. 600 661 045
nwalczuk.przystan@gmail.com
Anna Korobczak

Tel. 603 089 465
akorobczak.przystan@gmail.com
Renata Zawadzka-Kwaśnioch
Tel. 691 100 034
rkwasnioch.przystan@gmail.com
Jakub Handszuh

Tel. 574 377 570
jhandszuh.przystan@gmail.com
 Centrum Psychoterapii Przystan

Przyjdź na wizytę

"Przystań"
Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej

ul. Fredry 7 lok. 9
61-701 Poznań

Przystań na Facebook'u