Anna Korobczak

psycholog, terapeuta dziecięcy

Jestem psychologiem, ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej oraz komunikację społeczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach związanych z ochroną zdrowia psychicznego i somatycznego. Umiejętności terapeutyczne rozwijałam w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie oraz podczas licznych szkoleń i konferencji z obszaru diagnozy i psychoterapii dzieci oraz osób dorosłych w Polsce i za granicą. Pracuję terapeutycznie z dziećmi, młodzieżą, rodzinami i osobami dorosłymi.

Specjalizuję się we wsparciu dzieci i dorosłych doświadczających problemów lękowych.

Na płaszczyźnie pracy terapeutycznej towarzyszę dzieciom i rodzicom potrzebującym wsparcia zarówno w normatywnych trudnościach, jak i zaburzeniach pojawiających się w toku rozwoju dziecka. Współpracuję z przedszkolami w obrębie diagnozy i konsultacji psychologicznych oraz psychoedukacji, koordynując działania zorientowane na ochronę zdrowia psychicznego dzieci. Prowadzę szkolenia związane z rozwojem umiejętności pracy terapeutycznej dla specjalistów pracujących z dziećmi i rodzinami.

W gabinecie znajdą Państwo bezpieczną przestrzeń przyjazną dziecku i rodzicowi. Zapraszam rodziców potrzebujących wsparcia, chcących pogłębić wiedzę dotyczącą rozwoju i funkcjonowania swojego dziecka, mających trudności lub pytania, którymi chcieliby się podzielić w atmosferze zrozumienia oraz tych, których dzieci zmagają się m.in. z:

 • doświadczaniem intensywnego lęku, niepokoju, zamartwiania się
 • nadmiernym stresem, napięciem i problemami psychosomatycznymi (np. bóle brzucha, głowy)
 • trudnościami w regulacji emocji
 • lękami separacyjnymi (lękiem przed rozstaniem z rodzicem)
 • lękiem przed chodzeniem do przedszkola/szkoły
 • zaparciami nawykowymi, zanieczyszczaniem się, moczeniem mimowolnym
 • wybuchami złości i zachowaniami agresywnymi
 • trudnościami w kontaktach z rówieśnikami oraz lękiem w sytuacjach społecznych
 • lękiem przed mówieniem (np. w przedszkolu, szkole)
 • doświadczeniem straty i żałoby
 • doświadczeniem choroby własnej lub bliskiej osoby
 • obniżonym poczuciem bezpieczeństwa, trudnościami relacyjnymi, dysregulacją emocjonalną na skutek trudnych lub traumatycznych doświadczeń
 • trudnościami w adaptacji do nowych sytuacji, także w kontekście rozstania rodziców
 • obniżonym poczuciem własnej wartości
 • zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

Głównym fundamentem budującym warsztat mojej pracy jest terapia poznawczo-behawioralna (CBT) oraz podejścia akcentujące więź i relację, skoncentrowane na budowaniu i przywracaniu bezpieczeństwa oraz wspieraniu regulacji układu nerwowego.

Pracuję zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Zapraszam do przestrzeni spotkania, w której otoczymy troską i uważnością Państwa potrzeby, poszukamy nowych perspektyw na rozumienie trudności i wspólnie wybierzemy sposób wsparcia.

Chciałbyś skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami pod jednym z poniższych numerów lub adresów mailowych

Ewa Szkudlarek

Tel. 500 266 099
eszkudlarek.przystan@gmail.com
Natalia Walczuk

Tel. 600 661 045
nwalczuk.przystan@gmail.com
Anna Korobczak

Tel. 603 089 465
akorobczak.przystan@gmail.com
Renata Zawadzka-Kwaśnioch
Tel. 691 100 034
rkwasnioch.przystan@gmail.com
Jakub Handszuh

Tel. 574 377 570
jhandszuh.przystan@gmail.com
 Centrum Psychoterapii Przystan

Przyjdź na wizytę

"Przystań"
Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej

ul. Fredry 7 lok. 9
61-701 Poznań

Przystań na Facebook'u