RODO

Przetwarzanie danych osobowych osób korzystających z usług
Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej „Przystań” – RODO

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych - art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

I.    Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe jest Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej „Przystań” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 7 lok. 9.

II.    Cele i odbiorcy przetwarzania danych osobowych:
1.     Centrum „Przystań” przetwarza Państwa dane osobowe w celach niezbędnych do realizacji uzgodnionych form spotkań w ramach „Przystani” (konsultacji, terapii indywidualnej, terapii rodzinnej, terapii par, terapii grupowej, warsztatów tematycznych,innych form spotkań), kontaktów towarzyszących tego rodzaju spotkaniom oraz informowania Państwa o działaniach i inicjatywach "Przystani".
2.    Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez „Przystań” do przetwarzania danych osobowych w ramach swoich obowiązków służbowych.
3.    Przetwarzanie Państwa danych osobowych:
a) wynika z Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu wskazanym w ust. 1 powyżej;
b) jest to niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
c) stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Centrum „Przystań” jako administratora Państwa danych osobowych.

III.    Rodzaj przetwarzanych danych osobowych.
Centrum „Przystań” przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych (ich zakres zależy od rodzaju wykonywanej usługi, patrz pkt. II, ust. 1):
1.    Podstawowe dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, wykonywana praca, data urodzenia.
2.    Dane kontaktowe: adres e-mail, telefon, adres zamieszkania lub korespondencyjny.
3.    Pozostałe rodzaje danych osobowych: wykształcenie, sytuacja rodzinna, w tym stan cywilny i posiadane dzieci, stan zdrowia oraz wszelkie inne dane, które zostały przez Państwa podane dla celów, o których mowa w pkt. II powyżej.

IV.    Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. II powyżej oraz przez okres 5 lat od zakończenia kontaktów z Centrum „Przystań”, co wynika z obowiązku archiwizacji danych do 5 lat wstecz, ewentualnie do czasu otrzymania przez „Przystań” od Państwa sprzeciwu względem dalszego ich przetwarzania.

V.    Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą:
Centrum „Przystań” zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
1.    Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych.
2.    Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
3.    Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo (dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej www.psychologprzystan.pl) z konkretnym pracownikiem Centrum „Przystań”, który realizował dla Państwa usługę psychoterapeutyczną/psychologiczną/dietetyczną/warsztatową lub na ogólny adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przestaniemy wówczas przetwarzać Państwa dane w dotychczasowych celach, chyba że wykażemy, iż podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Centrum „Przystań”.
4.    Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jeżeli Państwa zdaniem nie mamy podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, w każdej chwili możecie Państwo zażądać, abyśmy je usunęli. Usuniemy wówczas Państwa dane, chyba że wykażemy, iż podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są niezbędne, gdyż wynikają z obowiązkowego okresu przechowywania danych lub są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Centrum „Przystań”. 
5.    Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W każdej chwili mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania innych uzgodnionych działań, jeżeli Państwa zdaniem przetwarzamy dane nieprawidłowo lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcą Państwo abyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
6.    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Centrum „Przystań” narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Chciałbyś skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami pod jednym z poniższych numerów lub adresów mailowych

Ewa Szkudlarek

Tel. 500 266 099
eszkudlarek.przystan@gmail.com
Natalia Walczuk

Tel. 600 661 045
nwalczuk.przystan@gmail.com
Anna Korobczak

Tel. 603 089 465
akorobczak.przystan@gmail.com
Renata Zawadzka-Kwaśnioch
Tel. 691 100 034
rkwasnioch.przystan@gmail.com
Jakub Handszuh

Tel. 574 377 570
jhandszuh.przystan@gmail.com
 Centrum Psychoterapii Przystan

Przyjdź na wizytę

"Przystań"
Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej

ul. Fredry 7 lok. 9
61-701 Poznań

Przystań na Facebook'u