Renata Zawadzka-Kwaśnioch

Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu, studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu „Kompleksowy system wsparcia rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu". Poza tym posiada kwalifikacje z zakresu logopedii szkolnej i wychowania do życia w rodzinie. Jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, na co dzień pracuje z młodzieżą w Technikum Energetycznym w Poznaniu, prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

Zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania. Prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci i młodzieży, w tym ze spektrum autyzmu, przejawiających zachowania agresywne, będących sprawcami/ofiarami przemocy i cyberprzemocy. Pracuje z osobami z obniżonym nastrojem, zaburzeniami lękowymi (np. fobia szkolna, fobia społeczna), doświadczającymi trudności w relacjach rówieśniczych i z rodzicami, przeżywającymi życiowe kryzysy (takie jak np.: zawód miłosny, rozwód rodziców, utrata bliskiej osoby). Sprawuje opiekę terapeutyczną nad młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

Pracuje przede wszystkim w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

W pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Oferuje:

  • terapię pedagogiczną dla dzieci z zaburzeniami zachowania, deficytem uwagi, specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja) oraz psychoedukację i wsparcie psychoterapeutyczne dla rodziców
  • terapię pedagogiczną dla dzieci i młodzieży doświadczających cyberprzemocy, z uzależnieniami behawioralnymi
  • terapię behawioralną dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
  • diagnozę gotowości szkolnej
  • doradztwo zawodowe dla młodzieży
  • grupowy trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży (maksymalnie do 6 osób)

Chciałbyś skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami pod jednym z poniższych numerów lub adresów mailowych

Ewa Szkudlarek

Tel. 500 266 099
eszkudlarek.przystan@gmail.com
Daria Jakulewicz-Hryniewicka

Tel. 534 685 404
dhryniewicka.przystan@gmail.com
Natalia Walczuk

Tel. 600 661 045
nwalczuk.przystan@gmail.com
Anna Korobczak

Tel. 603 089 465
akorobczak.przystan@gmail.com
Renata Zawadzka-Kwaśnioch
Tel. 691 100 034
rkwasnioch.przystan@gmail.com
 Centrum Psychoterapii Przystan

Przyjdź na wizytę

"Przystań"
Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej

ul. Fredy 7 lok. 9
61-701 Poznań

Przystań na Facebook'u