Opinie i zaświadczenia

Specjaliści "Przystani" mają uprawnienia do wystawiania dokumentów i zaświadczeń wymaganych np. przez sądy, kuratorów, lekarzy, urzędy i inne instytucje. Zdarza się, że osoba, która zakończyła terapię potrzebuje potwierdzenia w formie pisemnej o zakończeniu swojego leczenia, innym razem może o nie poprosić lekarz (np. zaświadczenie dotyczące diagnozy stanu psychicznego danej osoby). W takiej sytuacji – wystarczy zgłosić takie zapotrzebowanie u specjalisty "Przystani" podczas spotkań i ustalić termin odbioru. Do wystawienia zaświadczenia lub opinii psychologicznej zazwyczaj potrzebna jest konsultacja z odpowiednim specjalistą naszego Centrum.

Chciałbyś skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami pod jednym z poniższych numerów lub adresów mailowych

Ewa Szkudlarek

Tel. 500 266 099
eszkudlarek.przystan@gmail.com
Natalia Walczuk

Tel. 600 661 045
nwalczuk.przystan@gmail.com
Anna Korobczak

Tel. 603 089 465
akorobczak.przystan@gmail.com
Renata Zawadzka-Kwaśnioch
Tel. 691 100 034
rkwasnioch.przystan@gmail.com
Jakub Handszuh

Tel. 574 377 570
jhandszuh.przystan@gmail.com
 Centrum Psychoterapii Przystan

Przyjdź na wizytę

"Przystań"
Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej

ul. Fredry 7 lok. 9
61-701 Poznań

Przystań na Facebook'u